Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een beleidsorgaan dat zich bezighoudt met beleidszaken op schoolniveau. De MR is een wettelijk verplicht orgaan en bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De huidige samenstelling van de MR bestaat uit:

Oudergeleding
- David Fokkema
- Yuri Kweekel

Personeelsgeleding
- Simone Buskermolen
- Elly Spaargaren
- Floor Mesman

Notulen MR vergaderingen
Notulen MR vergadering 24 september 2019
Notulen MR vergadering 6 november 2019

Hieronder stellen de MR-leden zich aan u voor. Mijn naam is Yuri Kweekel, 44 jaar, getrouwd met Joyce en vader van Evi (1e klas Amstelveen college) en Finn (groep 7). Wij wonen in Kudelstaart aan de Rechtsbuitenstraat. Ik ben een geboren Rotterdammer, opgegroeid in Capelle aan de IJssel en ik heb gestudeerd in Maastricht (Hoge Hotelschool) en Amsterdam (VU, Sociaal-Culturele Wetenschappen). Mijn maatschappelijke carrière ben ik in 2001 begonnen bij het toenmalige KPMG Ebbinge. Inmiddels ben ik alweer negen jaar mede-eigenaar van In Good Company, bureau voor talentmanagement, gevestigd in Nieuwveen. Ik ben ondernemer, assessor en coach.
In mijn werk draait alles om het zichtbaar maken, activeren en ontwikkelen van kwaliteiten. Vanuit een positieve gedachte en met een focus op talent! Ik ben van mening dat we hier in de opvoeding en op school al mee aan de slag moeten gaan.
De afgelopen 5 à 6 jaar heb ik met veel plezier zitting gehad in de medezeggenschapsraad. Mijn motivatie om dit te blijven doen, is vooral gebaseerd op mijn sterke interesse voor persoonlijke ontwikkeling. Deze begint al vanaf de geboorte, maar krijgt op school natuurlijk een enorme ‘boost’. Graag wil ik op deze manier een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van uw en mijn kinderen. Bovendien ben ik op deze manier betrokken bij al het reilen en zeilen op school en kan ik hier een actieve bijdrage aan leveren.Ik ben Simone Buskermolen, 45 jaar, getrouwd met Sander en moeder van Nina (4e klas Alkwin Kollege), Tijmen (2e klas Alkwin Kollege) en Jochem (1e klas Alkwin Kollege). Daarnaast hebben wij nog een hond genaamd Toby. Wij wonen in Kudelstaart aan de Linktsbuitenstraat. Ik ben geboren in Zevenaar. De PABO doorlopen in Arnhem.
Ik geef het liefst les in de bovenbouw. Naast het lesgeven ben ik ook gedragsspecialist op de OBS.
Sinds 2010 ben ik werkzaam als leerkracht op OBS Kudelstaart. Daarvoor heb ik Op ‘t Joppe in Nieuw Vennep gewerkt en ik ben mijn loopbaan begonnen in Hoofddorp op Twickel. Dit schooljaar voor de tweede maal zitting in de medezeggenschapsraad van OBS Kudelstaart.Ik ben David Fokkema, vader van Esther (net naar de middelbare school), Hannah (groep 8) en Micha (groep 1). Ik zit in de MR sinds voorjaar 2014 en ben op dit moment voorzitter. Naast vijf jaar als onderzoeker ben ik bijna negen jaar werkzaam geweest in het voortgezet onderwijs, waarvan acht jaar op het Kaj Munk College in Hoofddorp. Sinds 2016 werk ik op de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam als docent op het natuurkunde practicum. Mijn hart ligt bij het onderwijs, en daarom voel ik mij ook betrokken bij het onderwijs dat mijn kinderen krijgen. Wij hebben bewust gekozen voor de OBS vanwege het kleinschalige, warme karakter van de school. De leerkrachten zetten zich vol in en hebben oog voor de individuele leerling. Als lid van de MR hoop ik een zinvolle bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs op de OBS.

Ik ben Floor Mesman, leerkracht van groep 7 en ik ben sinds schooljaar 2020-2021 onderdeel van de MR. Ik ben werkzaam in het onderwijs sinds 2011, het jaar dat ik afstudeerde aan de PABO in Hoofddorp. Ik heb in de afgelopen 9 jaar ervaring opgedaan in verschillende groepen (groep 3 t/m 7). Naast leerkracht ben ik ook ICT coördinator. Als MR lid hoop ik bij te kunnen dragen aan de ontwikkelingen van OBS Kudelstaart. Vasthouden aan wat goed is en veranderen waar nodig. 

Mijn naam is Elly Spaargaren. Ik woon in Kudelstaart met mijn zoon en katten. Voordat ik in het basisonderwijs ging werken, heb ik jaren als balletdocente in binnen- en buitenland gewerkt. Na terugkomst in Nederland ben ik als dansdocente op diverse basisscholen in Aalsmeer en Kudelstaart gaan werken. Sinds 2005 heb ik mijn PABO diploma en ben ik werkzaam op de OBS Kudelstaart. Binnen stichting Auro heb ik op diverse scholen gewerkt, maar altijd vast op de OBS Kudelstaart. Hier ben ik ook cultuur- en leescoördinator. En sinds dit jaar neem ik weer zitting in de MR. Op dit moment geeft ik les aan groep 5. Voorheen heb ik veel in de bovenbouw gewerkt. Elke groep heeft zijn eigen charmes. Een voorkeur voor een bepaalde groep heb ik niet. Ik hoop een bijdrage te kunnen leveren aan een brede ontwikkeling van onze kinderen en leuke school.