Missie
Wij staan voor goed onderwijs passend bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Dit doen wij vanuit een positieve grondhouding met respect voor elkaar en onze omgeving. Wij dagen onze leerlingen uit en begeleiden hen om zich veelzijdig en optimaal te ontwikkelen. Wij willen dat kinderen anderen respecteren, hun eigen verantwoordelijkheid nemen en zelfstandig, kritisch respectvol leren samen te leven. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen tot positieve en gelukkige burgers van de samenleving en daar een bijdrage mogen leveren.

Visie
De wereld om ons heen verandert razendsnel. Wij vinden dat we kinderen daarom een belangrijke basis mee moeten geven die hen helpt in hun verdere leven. Naast kennis zijn sociale vaardigheden als samenwerken, communicatie, creativiteit en kritisch informatie kunnen verwerken belangrijk. Een kind is meer dan een cijfer of een toets-score. Elk kind heeft eigen, unieke talenten. Wij vinden dat kinderen de ruimte moeten krijgen om die talenten te ontdekken en er wat mee te doen.
Kinderen hebben het recht op onderwijs dat bij hen past. Zij hebben tevens het recht dat de leerkracht ze serieus neemt; hun mogelijkheden, hun beperkingen, hun verlangens, hun verdriet, hun geluksmomenten en hun kijk op de wereld. Wij vinden het belangrijk dat we kinderen accepteren zoals ze zijn en hen helpen zich optimaal te ontwikkelen. We hebben hoge verwachtingen en stimuleren onze leerlingen het beste uit zichzelf te halen, waarbij we als leerkrachten respect tonen voor kinderen, vertrouwen geven aan kinderen en rekening houden met verschillen.