Hoe zijn we de Corona tijden doorgekomen?

Op zondagavond 15 maart kregen alle scholen in Nederland te horen dat zij met directe ingang niet meer open mochten. Op de geplande studiedag van 16 maart kwam het personeel van OBS Kudelstaart bijeen. Er werd direct een plan van aanpak opgesteld. De onderbouw (de groepen 1 t/m 3) zou met lespakketten gaan werken, die één keer per week moesten worden teruggebracht en opgehaald. Direct de volgende dag waren de lespakketten klaar en konden worden opgehaald. Voor de bovenbouw werd een lesprogramma in Google Classroom klaar gezet. Dit is een online omgeving waar de leerkracht uitleg kon geven, instructiefilmpjes te vinden waren en vragen gesteld konden worden. Leerkrachten gingen iedere dag van 10.00-12.00 uur in de Meet. Op deze manier konden de kinderen iedere dag vragen stellen over het werk of even gezellig met klasgenoten of de leerkracht praten. Dinsdag 17 maart lagen alle spullen voor de kinderen klaar, omdat de leerlingen van de OBS allemaal een eigen chromebook hebben, konden deze naast werkboeken, schriften en nog meer spullen door de kinderen in kleine groepjes worden opgehaald. 
Dezelfde middag kon er thuis al gewerkt worden. Wat hebben we het snel rond. Kinderen en ouders zijn fantastisch omgegaan met een hele nieuwe werkelijkheid. De eerste paar dagen was het even zoeken en vooral wennen voor de kinderen en de leerkrachten, geen kinderen in de klas maar op een scherm, maar met behulp van vooral de ouders verliep het vlot. 

Na 6 weken online te hebben gewerkt mochten we weer met halve groepen naar school. Alles moest weer omgegooid orden, maar met de flexibiliteit van het team van OBS Kudelstaart was dat ook zo gebeurd. De klassen werden ingedeeld in een A groep en een B groep. Kinderen van de A groep kwamen op maandag en donderdag en de kinderen van de B groep kwamen op dinsdag en donderdag. Voor de dagen dat de kinderen niet naar school gingen, kregen de leerlingen een thuiswerk pakket mee. Ook dit was weer even wennen, nu moesten alle materialen iedere dag heen en weer. Kinderen met grote en zware tassen naar school, naast alle schoolspullen moest er ook een lunchpakket mee, want ook de schooltijden waren aangepast. Om zo min mogelijk verkeer te genereren gingen de leerlingen van 8.30 uur tot 14.15 uur naar school. Dit zijn de schooltijden die komend schooljaar ingevoerd zouden worden, maar door de corona hebben we dat iets eerder gedaan. Daar waar we gewend waren dat ouders mee naar binnen kwamen, moest er nu voor het hek afscheid worden genomen. Ook nu bleek weer hoe goed iedereen hier mee omging. Ouders namen voor het hek afscheid. Zelfs de kleuters gingen zonder ouders naar binnen. Alle kinderen leken ook gegroeid, alsof er een zomervakantie tussen had gezeten. Omdat er geen redenen waren aan te nemen dat kinderen het coronavirus verspreidden kon de school vanaf 8 juni weer helemaal open. De boeken en schriften liggen weer in de laatjes en chromebooks staan weer op te laden in de kasten, als ze niet gebruikt worden. Nu zitten we alweer twee weken als hele groepen weer gewoon in de klas. Geen thuiswerk meer, maar alles op school. Nog even en dat is het alweer vakantie. We kunnen terugkijken op een bijzondere tijd die met inzet van de leerkrachten, de ouders en de leerlingen zeer goed is verlopen. Een knap staaltje van samenwerking en saamhorigheid. Typeren voor de school: OBS Kudelstaart.. 
Media
  • 87386F3C-E438-41DE-BBFF-01AD3239A3BA